Официальный сайт

Лист Міністерства освіти і науки України 18.08.2005 № 1/9–436. Про вивчення етики у 2005/2006 навчальному році

Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів (наказ МОН № 145 09.03.05) у 2005–2006 навчальному році у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься новий навчальний предмет «Етика». Основною метою цього шкільного курсу є формування в учнів моральних цінностей, високої моральної культури особистості.

Загальна мета курсу реалізується через поглиблення знань про основні моральні норми та цінності українського народу, формування стійких установок на толерантність, ввічливість, повагу та чуйність до інших, милосердя, дотримання етикетних норм у повсякденному житті, збагачення досвіду моральних взаємин з однолітками, батьками, вчителями тощо.

Курс «Етики» забезпечений навчальною програмою, підручниками та навчальними посібниками.

На виконання доручення Президента України від 8 липня 2005 р. щодо подолання морально-духовної кризи суспільства Міністерством освіти і науки України створена спеціальна комісія для розроблення змісту нових факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства. До її складу увійшли відомі вчені-філософи, педагоги, вчителі та представники різних християнських конфесій.

Водночас з метою дотримання статті 35 Конституції України щодо «права кожного на свободу світогляду і віросповідання» Міністерством освіти і науки видано наказ N 435 від 26.07.05, яким передбачено, надати батькам право вибору вивчення дітьми, починаючи з 2005/2006 навчального року, предмета «Етика» у 5–6 класах, або факультативних курсів морально-етичної проблематики, що апробуються в регіонах. Наприклад, «Основи православної культури», «Християнська етика», «Християнська культура», «Основи мусульманської культури Криму» тощо. Наказом також передбачено, що у загальноосвітніх навчальних закладах може Одночасно вивчатися предмет «Етика» та факультативний курс морально — етичного спрямування.

Факультативні заняття — це додаткові заняття, що організовуються для розширення та поглиблення знань з певної галузі, відповідно до інтересів школярів та бажання батьків. При цьому батьками на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу пишеться заява щодо вибору факультативного курсу.

Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 учнів, сільської місцевості — 4 учні (Наказ МОН 128 від 20.02.02). Групи комплектуються з одного або паралельних класів. Факультативні курси, як правило, короткотривалі і розраховані на 30 — 35 годин на рік. Рівень навчальних досягнень учнів з факультативних курсів морально-етичної проблематики не оцінюється. Навчальні програми та посібники факультативних курсів погоджуються відповідною науково — методичною комісією Міністерства освіти і науки України, у даному випадку — комісією з етики.

Інформуємо також, що керівникам навчальних закладів слід організувати роз’яснювальну роботу серед батьків та педагогічних працівників щодо вивчення етики та порядку вибору факультативних курсів морально-етичної проблематики.

Згідно Закону України «Про загальну середню освіту» викладати предмет «Етика» та факультативні курси морально-етичного спрямування можуть вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, які мають документ про проходження відповідної курсової підготовки на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Заступник Міністра В. О. Огнев’юк

Цитата дня

«

Хочет ли кто познать Бога — без премудрости Его он ничего не может узнать или услышать о Нём.

»

Горловская и Славянская епархия. Все права защищены.

Rambler's Top100