Московский ПатриархатУкраинская Православная Церковь

Официальный сайт

Положение олимпиады «Юные знатоки Библии» (укр.)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії»

1.Загальні положення

1.1.Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» (далі — Олімпіада) проводиться щороку відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.11 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.11р. № 1318/20056.

1.2.До участі в Олімпіаді запрошуються діти дошкільного віку, учні 1–11 класів загальноосвітніх шкіл, учні професійно-технічних училищ та студенти вищих навчальних закладів, переможці відповідних шкільних та регіональних предметних олімпіад, які вивчають предмети духовно-морального спрямування: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади», «Людина і світ», «Людина і суспільство» та інші предмети духовно-морального спрямування.

1.3.Олімпіада оголошується Національним університетом «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з метою підвищення інтересу молоді до Біблії; виховання духовно-багатої, національно-свідомої особистості; залучення молодого покоління до вивчення курсів духовно-морального спрямування; інформування педагогічної громадськості, батьків про предмети духовно-морального спрямування; популяризації вітчизняного та зарубіжного досвіду духовно-морального виховання; консолідації зусиль, спрямованих на духовно-моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі; сприяння формуванню громадянської позиції учнівської та студентської молоді.

1.4.Завданнями Олімпіади є духовно-моральне виховання дітей та молоді; підвищення рівня викладання предметів духовно-морального спрямування: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади», «Людина і світ», «Людина і суспільство» та інших предметів духовно-морального спрямування.

2.Організація Олімпіади

2.1.Олімпіада проводиться на добровільних засадах для восьми вікових категорій:

 • Для дітей дошкільного віку:

1.Розповісти Біблійну історію (підготовлену вдома, обсягом 10 речень), яка найбільше сподобалась.

2.Розповісти вірш або заспівати пісню (за власним вибором) на Біблійну тематику.

 • Для учнів 1–2 класів загальноосвітніх шкіл:

1.Розповісти про життя Ісуса Христа (один із епізодів життя — на власний вибір, обсягом 15–20 речень).

2.Презентувати творчу роботу (підготовлену вдома — малюнок, аплікацію тощо) на тему: «Життя Ісуса Христа».

 • Для учнів 3–4 класів загальноосвітніх шкіл:

1.Розповісти про створення світу (один із днів творення — на вибір членів журі).

2.Презентувати творчу роботу (підготовлену вдома — малюнок, аплікацію тощо) на тему: «Створення світу».

3.Виконати письмовий тест на знання Святого Письма.

 • Для учнів 5–6 класів загальноосвітніх шкіл:

1.Підготувати твір-роздум на тему: «Чому Біблія найбільш популярна Книга у всьому світі?».

2.Презентувати твір на олімпіаді.

3.Виконати письмовий тест на знання Святого Письма.

 • Для учнів 7–8 класів загальноосвітніх шкіл:

1.Написати есе на тему: «Хто з відомих особистостей минулого чи сучасної України близький до християнського ідеалу?».

2.Презентація есе на олімпіаді.

3.Письмовий тест на знання Святого Письма.

 • Для учнів 9–11 класів загальноосвітніх шкіл:

1.Журналістське дослідження на тему: «Активний християнський діяч у моєму місті (селі)».

2.Презентація журналістського дослідження на олімпіаді.

3.Розв ҆язання проблемних ситуацій на духовно-моральну тематику (на вибір членів журі).

4.Письмовий тест на знання Святого Письма.

 • Для учнів професійно-технічних училищ:

1.Журналістське дослідження на тему: «Благодійні заходи християнських конфесій у моєму місті (селі)».

2.Презентація журналістського дослідження на олімпіаді.

3.Розв ҆язання проблемних ситуацій на духовно-моральну тематику (на вибір членів журі).

4.Письмовий тест на знання Святого Письма.

 • Для студентів вищих навчальних закладів:

1.Наукова робота на тему: «Видатні мислителі-християни минулого і сучасності».

2.Презентація наукової роботи на олімпіаді.

3.Розв ҆язання актуальних проблемних ситуацій на духовно-моральну тематику (на вибір членів журі).

4.Письмовий тест на знання Святого Письма.

2.2.Терміни проведення Олімпіади в Національному університеті «Острозька академія»:

18–19 квітня 2013 року:

учні 9–11 класів загальноосвітніх шкіл

учні професійно-технічних училищ

студенти вищих навчальних закладів

16–17 травня 2013 року:

діти дошкільного віку

учні 1–8 класів загальноосвітніх шкіл

2.3.Подання матеріалів (творча робота (малюнок, аплікація, тощо); твір-роздум, есе, журналістське дослідження, наукова робота) та заявок на участь в Олімпіаді до 15 березня 2013 р. за адресою: Лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки, гуманітарний факультет, Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35800; з приміткою «Юні знавці Біблії» та із зазначенням вікової категорії.

2.4.Пропонуємо провести три попередніх етапи Олімпіади:

 • І етап — грудень-січень 2012–2013 р.р. у навчальних закладах, за підсумками якого визначається по одному переможцю в кожній віковій категорії.

Під час проведення олімпіади у вищих та професійно-технічних навчальних закладах можуть проводитися студентські та учнівські науково-практичні конференції на загальну тему Олімпіади з врахуванням специфіки профілю освітніх закладів.

 • ІІ етап — з 01.02.2013 по 15.02.2013 у районах та містах обласного підпорядкування, за результатами якого визначаються по одному переможцю у кожній віковій категорії.
 • ІІІ етап — з 15.02.2013 по 01.03.2013 в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, де визначаються по три переможці у кожній віковій категорії.

2.5.Для організації та проведення Олімпіади створюється організаційний комітет — орган, який здійснює підготовку, проведення Олімпіади та підбиття її підсумків, проводить додаткові заходи щодо удосконалення проведення змагань, а також журі, до складу якого входять фахівці освіти, культури, мистецтва, науковці, представники органів виконавчої влади, релігійні діячі.

2.6.Після розгляду робіт членами журі визначаються по одному переможцю у кожній віковій категорії.

3.Вимоги до написання тесту на знання Святого Письма

І.Тест на знання Святого Письма учасники олімпіади «Юні знавці Біблії» пишуть під час конкурсу в Національному університеті «Острозька академія».

Написання тесту триває 60 хвилин (це час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу).

ІІ.Тестові завдання складаються окремо для кожної вікової категорії відповідно до навчальної програми з основ християнської етики. Учаснику пропонується 15–50 (в залежності від вікової категорії) тестових завдань на знання Святого Письма.

ІІІ.Оцінювання тестових завдань.

Відсутність відповіді на певне завдання або вибір двох чи більше варіантів відповідей оцінюється в 0 балів.

4.Вимоги до оформлення матеріалів, що надсилаються на Олімпіаду

4.1.Умови до виконання завдань:

І.Творчу роботу (малюнок, аплікацію, тощо) надсилати звичайною поштою, якщо робота об`ємна — надіслати її фотографію. Можна надіслати електронний варіант роботи на E-mail: religia_oa@ukr.net

ІІ.Твір-роздум, есе, журналістське дослідження, наукова робота оформити в редакторі Microsoft Word; шрифт Times New Roman; розмір шрифту — 14; інтервал — 1,5; поля: ліве, праве, верхнє і нижнє — 20 мм:

1.В друкованому вигляді (1 прим.) надіслати звичайною поштою.

2.Електронний варіант надсилати на E-mail: religia_oa@ukr.net

4.2. Вимоги до творчих робіт:

І.Підписати творчу роботу, твір-роздум, есе, журналістське дослідження, наукову роботу: прізвище, ім`я автора; повна назва школи; клас; область.

ІІ.Творча робота, твір-роздум, есе, журналістське дослідження, наукова робота повинні розкривати зазначену тему, виявляти творчі здібності, особисте ставлення до змісту роботи.

ІІІ.Творча робота (малюнок, аплікація, тощо) може бути виконана різними художніми техніками та матеріалами. Розмір-формат А4 — А3.

IV.Твір-роздум, есе, журналістське дослідження, наукова робота повинні бути представлені державною мовою.

V.Презентації бажано підготувати в Power Point.

VІ.Конкурсні роботи учасникам не повертаються.

5.Нагородження учасників Олімпіади

5.1.Переможці ІV етапу Олімпіади в кожній віковій категорії нагороджуються Дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національного університету «Острозька академія».

5.2.Вчителі, (вихователі, викладачі, наукові керівники), які підготували переможців, що зайняли І, ІІ та ІІІ місце на ІV етапі Олімпіади в кожній віковій категорії відзначаються грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національного університету «Острозька академія».

5.3.Матеріали та результати Олімпіади будуть розміщенні на офіційних Інтернет-сайтах Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного університету «Острозька академія» www.oa.edu.ua, www.cristia www.iitzo.gov.ua.org.

6.Фінансування Олімпіади

Організація та проведення Олімпіади фінансується за рахунок добровільних внесків окремих спонсорів, інших джерел, не заборонених законодавством.

7.Адреса (місце проведення), координатор Олімпіади

7.1.Лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки, гуманітарний факультет, Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35800. (Їхати потягом до станції «Острог», далі маршрутним таксі до м. Острог).

 E-mail: religia_oa@ukr.net

 Web-site: http://www.cristia.org

 Web-site: http://www.oa.edu.ua

 Оргкомітет, тел. 067–104 5737

7.2.Координатор Олімпіади — Жуковський В.М. доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія»

Цитата дня

«

Бог не закрывает двери Своего милосердия для тех, кто стучит со смирением.

»

Горловская и Славянская епархия. Все права защищены.

Rambler's Top100